1 những suy nghĩ trên “Fika Auto

  1. Avatar of Hưng
    Hưng nói:

    Ở Thụy Điển, “Fika” là một hoạt động văn hóa thiết yếu liên quan đến việc chia sẻ một tách cà phê với bạn bè. Đó là một thời điểm để nghỉ ngơi, một cách thân mật để làm quen với ai đó mà không phải chịu áp lực.

    Fika là một cái cớ để dành thời gian cho những gì tốt nhất và sáng giá nhất cũng như một cơ hội để lắng nghe, sáng tạo và cộng tác. Đó là điều chúng tôi thích làm nhất với các khách hàng của mình.

Bình luận đã được đóng lại.